Deze studie wordt uitgevoerd met toestemming van de Raad van Bestuur van zowel het Franciscus Gasthuis & Vlietland, als het Maasstad Ziekenhuis.

De ziekenhuizen vinden het belangrijk dat patiënten, proefpersonen en bezoekers tevreden zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. In dat geval kunt u het beste eerst praten met de onderzoeksarts of uw behandelend arts. Als u dat liever niet doet, kunt u ook contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon van het ziekenhuis. Dit kan zowel telefonisch als door het invullen van het online klachtenformulier.

Heeft u een klacht over de studie? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

  • In het Franciscus Gasthuis: 010-461 62 76

  • In het Franciscus Vlietland: 010-893 54 42

  • In het Maasstad Ziekenhuis: 010-291 34 90