In de Breathe exacerbatie studie wordt gedetailleerd gekeken naar astma-exacerbaties. 

Astma-exacerbaties bepalen in sterke mate de kwaliteit van leven van astma patiënten en worden meestal uitgelokt door allergenen (zoals pollen, huisstofmijt) en virussen. Bij veel astmapatiënten is er sprake van een zogenaamde type 2 ontsteking met productie van de cytokinen IL-4, IL-5 en IL-13 door Th2-cellen (Th2 is een bepaald type afweercel). Deze cytokinen zijn stofjes die een belangrijke rol spelen in ontsteking. Recent is een nieuw type afweercel  ontdekt, genaamd ‘innate lymphoid cells group 2’ (ILC2). Deze cellen blijken mogelijk een belangrijke rol te spelen bij ongecontroleerd astma maar ook bij virus-geïnduceerde astma-exacerbaties. ILC2s kunnen grote hoeveelheden ontstekingsstoffen IL-5 en IL-13 afgeven zonder tussenkomst van Th2-cellen. De rol van ILC2s in astma is tot nu toe met name in muismodellen onderzocht. De correlatie van ILC2s met T-helper subsets (andere afweercellen) en de activatiestatus is nog weinig onderzocht bij astma patiënten.

Daarom willen we in de huidige studie de dynamiek en interactie van T-helper cel subsets met ILC2s en cytokineproductie vóór en tijdens een astma-exacerbatie gedetailleerd onderzoeken. Voor deze studie gebruiken we materialen van deelnemers van de Breathe studie. Bij start van de studie wordt bloed en zo mogelijk geïnduceerd sputum verzameld; dit wordt tevens afgenomen bij een astma-exacerbatie. In het baseline bloed en sputum van patiënten zal uitgebreid gekeken worden naar de ontstekingscellen (T-helper subsets, ILC2s) en hun activatiestatus en cytokineproductie; deze zullen aan elkaar gecorreleerd worden. Van 30 patiënten met een exacerbatie zullen de ontstekingscellen, activatiestatus en cytokineproductie van voor en tijdens de exacerbatie worden vergeleken. Daarnaast worden bij 10 patiënten met een exacerbatie door een bekend verkoudsheidsvirus (rhinovirus) de genen van de ILC2 cellen heel uitgebreid bekeken om meer inzicht te krijgen in nieuwe genen die een rol spelen in ILC2-activiteit in astma-exacerbaties. Met deze nieuw verzamelde kennis verwachten we gedetailleerde informatie te verkrijgen over de dynamiek en interactie van bepaalde types ontstekingscellen (T-helper subsets en ILC2s) voor en tijdens exacerbaties bij astmapatiënten. Deze kennis geeft mogelijk nieuwe aanknopingspunten voor behandelstrategieën.