In de Breathestudie wordt gekeken naar het effect van Bronchovaxom op het verminderen van de astmaklachten. Het effect van een medicijn kan alleen getest worden wanneer we het vergelijken met een placebo. Een placebo is een neppil, die geen effect heeft, er precies hetzelfde uitziet als Bronchovaxom en niet schadelijk is voor uw gezondheid. Om deze vergelijking goed te kunnen maken, is het voor u en uw arts niet bekend wie het placebo en wie Bronchovaxom krijgt. In geval van nood kan altijd in opdracht van de arts-onderzoeker bij de ziekenhuisapotheek de code doorgebroken worden om te kunnen achterhalen welk middel u krijgt.

Aan deze studie kunnen 120 mensen meedoen.

Wanneer u mee doet aan de Breathestudie wordt van u verwacht dat u gedurende twee winters (oktober-maart), 10 dagen per maand een pil inneemt (Bronchovaxom of placebo). U kunt uw eigen astmamedicatie gewoon door blijven gebruiken. In deze 2,5 jaar willen we u 4 keer per jaar terugzien in het ziekenhuis. Twee keer per jaar zal er dan bloed worden afgenomen en 4 keer per jaar zal er een longfunctietest worden uitgevoerd en zal een neusuitstrijk worden afgenomen. Daarnaast vragen wij u om tijdens de gehele looptijd van de studie wekelijks via een weblink een korte vragenlijst over uw astmaklachten in te vullen.

Ook vragen wij u om wanneer u thuis verkouden bent, zelfstandig een neusuitstrijk uit te voeren en deze naar ons op te sturen per post. Hoe dit werkt, kunt u hier lezen.

Als laatste verzamelen wij van alle deelnemers ook twee maal per jaar ontlasting. Zo kunnen we kijken of het gebruik van bronchovaxom ook effect heeft op de bacteriesamenstelling in uw darmen.

Wanneer alle patiënten de studie hebben doorlopen, zal bekend worden gemaakt wie Bronchovaxom en wie het placebo heeft gebruikt. Daarvan krijgt u, indien u dit wenst, bericht. Na het doorbreken van de code, zullen de onderzoeksresultaten geanalyseerd en hopelijk gepubliceerd worden. Ook hierover krijgt u, indien gewenst, bericht.