We hebben enkele gegevens van mensen uit groep 1 van de Breathe studie en uit de IPhase studie (een ander onderzoeks-project van ErasmusMC en Franciscus Gasthuis) geanalyseerd. We waren benieuwd of mensen met veel exacerbaties een ander klinisch en immunologisch profiel hebben dan mensen met weinig exacerbaties. Er  waren er 26 mensen met frequente exacerbaties (2 of meer per jaar) en 31 mensen met weinig exacerbaties (1 of minder per jaar). Er werden geen verschillen in allergie, BMI, longfunctie, leeftijd en geslacht gevonden. De astma control questionnaire score (ACQ) was hoger in de groep met frequente exacerbaties. Er werden geen verschillen gezien in het aantal diverse witte bloedcellen (neutrofielen, Th2, Th17, ILC2). Wel was een hoger aantal eosinofielen (een bepaald soort witte bloedcel geassocieerd met allergie) geassocieerd met meer exacerbaties. We concludeer-den dan ook dat de hoeveelheid van de meeste witte bloedcellen niet verschilt tussen mensen met meer en minder exacerbaties. Het zou wel kunnen zijn dat de mate van activatie van deze witte bloedcellen belangrijker is dan de hoeveelheid in het bloed. Dit gaan we (onder andere) uitgebreider bekijken in onze exacerbatiestudie, zodat we hopelijk straks kunnen voorspellen wie er een grotere kans heeft op exacerbaties en ook waar belangrijke aangrijpingspunten zouden kunnen liggen voor nieuwe behandelingen. Met name richten we ons ook op de ILC2-cellen; dit zijn vrij recent ontdekte afweercellen die mogelijk een belangrijke rol bij astma spelen. Daarom is de aanvullende bloed- en sputumafname bij een exacer-batie belangrijk voor het onderzoek! De bovengenoemde resultaten zullen in mei 2018 worden gepresenteerd op het Europese congres voor astma, allergie en klinische immunologie in Munchen (EAACI).